Categories
Uncategorised

Gokai

Gokai – die fünf Reiki Lebensregeln

KYO DAKE WA gerade heute

IKARU NA ärgere dich nicht

SHINPAI SUNA sorge dich nicht

KANSHA SHITE sei dankbar

GYO-O HAGE ME erfülle deine Pflichten

HITO NI SHINSETSU NI sei freundlich zu anderen

Categories
Uncategorised

Art ,nature & spirituality

https://www.arte.tv/fr/videos/RC-022163/la-nature-l-art-et-nous